Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Zácsová Olga, Mgr.Obecné zastupiteľstvo - Zástupca starostky, č.d.183-217
Komisia sociálna a zdravotná - Predseda komisie