Obsah

Etela Mátyásová

Č. domu: 1 - 9 - 110 - 133

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Člen, č.d. 1-9; 110-133

Komisia kultúry a školstva - Predseda komisie