Obsah

Etela Mátyásová

Č. domu: 1 - 9 - 110 - 133

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže - Predseda komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen

Obecné zastupiteľstvo - Zástupkyňa starostky obce, č.d. 1-9; 110-133