Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok pdf

 
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok  pdf

 

Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Dňa 22. decembra sa uskutočnilo prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Z ľava: Imre Fűri, Ján Varga, Mgr. Olga Zácsová, Hólya Izsák Elizabeth, Michal Rigó, Mgr. Valéria Geri - starostka, Ing.Béla Gulyás, Etela Mátyásová

Obecné zastupiteľstvo

 

 

 

 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí

Nová samospráva na ustanovujúcom zasadnutí dňa 15. decembra 2014.

Poslanci obecného zastupiteľstva z prava (hore): Ján Varga, Mgr. Olga Zácsová, Hólya Izsák Elizabeth, Ing. Béla Gulyás

z prava (dole): Imre Fűri, starostka obce: Mgr. Valéria Geri, Etela Mátyásová

Na ustanovujúcom zasadnutí

Elizabeth Hólya Izsák

Č. domu: 135 - 153 - 218 - 242

vCard

Obecné zastupiteľstvo - Člen, č.d.135-153; 218-242

Komisia finančná a správy obecného majetku - Predseda komisie