Tartalom

Református Egyházközösség


Református egyház

Lelkészi Hivatal címe: Kisújfalu 36.

Lelkipásztor: Tatár István

Elérhetőség: 036/7593107

 

Rendszeres alkalmak:

Vasárnapi Istentiszteletek a templomban:

- de. 10,30-kor a Bibliaolvasó Vezérfonal alapján a napi Ige alapján, vagy tematikus Igehirdetések hangzanak el.

- du. 14,00-tól Sola Scola, énekeskönyvi énekek tanulása a délutáni Isten-tisztelet keretében.

A délelőtti Istentisztelet ideje alatt a Lelkészi Hivatal gyülekezeti termében Vasárnapi Iskolát tartunk gyerekeknek 12 éves korig. Vezetők: Fazekas Bianka, Pintér Anikó, Sárai Hajnalka (presbiter), Tóth Valéria (presbiter)

Úrvacsorás Istentiszteleteket évente 6-szor tartunk: Karácsony, Böjtfő Vasárnapja, Húsvét, Pünkösd, Újkenyér, Újbor. Úrvacsorás alkalmainkat Bűnbánati alkalmak előznek meg kedd és csütörtöki napokon 18,00 órai kezdettel.


Bibliaórák a Lelkészi Hivatal gyülekező termében:

- idősek részére: csütörtök - nyári időszámításban 19,00 órakor, téli időszámításban 18,00 órakor.

- presbiterek részére: minden hó utolsó hétfőjén 19,00 órai kezdettel.

- nőszövetség és nyugdíjasok részére: minden hó utolsó hétfőjén 15,00 órai kezdettel a régi iskola épületében. Ezeken az alkalmakon készítjük el a 70 év felettiek számára a születésnapi köszöntőlapokat.

Hitoktatás:

- Óvodai hittan: minden csütörtökön 9,30-tól.

- Helyi Iskola:  minden csütörtökön 11,00-tól

- Stampay János Iskola:  minden csütörtökön 13,00-15,00 között két összevont csoport részére.

- Konfirmációi előkészítő alkalmak 2 csoport részére minden keddi és szerdai napokon.

Lelkigondozás és idősek látogatása:

- Lelkigondozás minden pénteken délelőtt, igény szerint a lelkigondozott személy időbeosztásához alkalmazkodva. A lelkigondozás keretei: 50 perces időkeret, a segítséget kérő személy fejlődéséhez szükséges alkalmak biztosítása, szóbeli szerződés és célok megfogalmazása, titoktartás, lelkigondozott személyiség lelki állapotának kísérete és fejlődése mentálhigiénés és teológiai szempontok alapján, ingyenes.

- Idősek látogatása: péntek délután 14,00 órától a 70 év felettiek részére.

Minden alkalom magyar nyelven folyik.

Minden érdeklődőt minden alkalomra szeretettel várunk.

Fényképgaléria

Lelkésziktatás 7. 6. 2009

Konfirmáció 1

Konfirmáció 24. 5. 2009