Obsah

 

voľbyOznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018:

Obec Nová Vieska oznamuje,  podľa  § 7 v nadväznosti na § 166 ods. 3  zákona    č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo  v Novej Vieske  Uznesením č. 22/2018 zo dňa 06. 08. 2018 schválilo 7 poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022 , ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Nová Vieska. 

Ku dňu 06.08.2018 je počet obyvateľov v obci Nová Vieska: 686.

Príloha: počet potrebných podpisov pre kandidáta podľa počtu obyvateľov

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-oso2018


Informácie pre voliča