Obsah

Späť

ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE NOVÁ VIESKA NA ROK 2018

ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE NOVÁ VIESKA NA ROK 2018

Plán

Vyvesené: 10. 1. 2018

Dátum zvesenia: 26. 1. 2018

Späť