Obsah

Späť

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Obec  Nová Vieska v súlade s §4, ods. 6, zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje nasledovné informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018:

 32,82 %.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre kalendárny rok 2018 môžete stiahnúť tu

Vyvesené: 16. 1. 2019

Dátum zvesenia: 1. 2. 2019

Späť