Obsah

Späť

Návrh - dodatok č.1 k štatútu obce

Vyvesené: 22. 10. 2018

Dátum zvesenia: 7. 11. 2018

Späť