Obsah

Späť

Návrh VZN 1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Nová Vieska.

VZN 1/2022 - návrh

Vyvesené: 11. 6. 2022

Dátum zvesenia: 27. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť