Obsah

Späť

Návrh VZN 3/2022 o činnostiach o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Nová Vieska

VZN 3/2022 - návrh

Vyvesené: 11. 6. 2022

Dátum zvesenia: 11. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť