Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č.1/2020 SÚPN-O Strekov"

Oznámenie o stretegickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zmeny-doplnky-c-1-2020-sup-o-strekov-

Vyvesené: 2. 11. 2020

Dátum zvesenia: 18. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť