Obsah

Späť

Oznámenie - "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente:

Oznámenie tu

Link na nahladnutie: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Vyvesené: 8. 4. 2019

Späť