Obsah

Späť

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Nová Vieska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 25. 2. 2022

Dátum zvesenia: 13. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť