Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2018

Vyvesené: 12. 11. 2018

Dátum zvesenia: 28. 11. 2018

Späť