Obsah

Späť

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny OÚNZ

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" - PDF (280.82 kB)

Vyvesené: 8. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť