Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 75/34/2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - OÚ NZ (N.V.Winery)

Vyvesené: 27. 1. 2020

Dátum zvesenia: 17. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť