Obsah

Späť

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2018 bolo schvaľované  uznesením č. 46 obecného zastupiteľstva zo dňa 27.11.2017.

Rozpočet

Vyvesené: 2. 1. 2018

Dátum zvesenia: 18. 1. 2018

Späť