Obsah

Späť

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnwej činnosti - II.polrok 2020

Vyvesené: 30. 11. 2020

Dátum zvesenia: 16. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť