Obsah

Späť

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nová Vieska za rok 2020

Správa audítora - PDF (200.48 kB)

Vyvesené: 22. 6. 2021

Dátum zvesenia: 8. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť