Obsah

Späť

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nová Vieska na rok 2019

Vyvesené: 30. 11. 2018

Dátum zvesenia: 16. 12. 2018

Späť