Obsah

Späť

Verejná vyhláška - pre neznámych spoluvlastníkov parc. č. 124/3, kat. úz. Nová Vieska.

Vyvesené: 19. 10. 2021

Dátum zvesenia: 3. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť