Obsah

Späť

Verejná vyhláška - pre neznámych vlastníkov parc. č. 184 a 186, k. ú. Nová Vieska

Vyvesené: 15. 10. 2021

Dátum zvesenia: 31. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť