Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 1098/2021

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Verejná vyhláška tu (96.7 kB)

R o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í    s t a v b y  :
Názov stavby: Chránené vtáčie územie Parížske močiare
Členenie stavby: SO 01 - Úprava vodných plôch

situácia (2.15 MB)

Vyvesené: 22. 12. 2021

Dátum zvesenia: 7. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť