Obsah

Späť

Výročná správa obce za rok 2017

Dokument  Výročná správa Obce Nová Vieska za rok 2017 by  mal v skratke pripomenúť súčasnosť obce, základné charakteristiky, geografické a demografické údaje, históriu ako aj súčasnú ekonomickú situáciu a hospodárenie Obce Nová Vieska. Obec sa snaží vytvoriť pre občanov kľudné a pokojné miesto pre život na vidieku.

Výročná správa Obce Nová Vieska za rok 2017

Vyvesené: 20. 8. 2018

Dátum zvesenia: 5. 9. 2018

Späť