Obsah

Späť

Registratúrna značka: EB5

Číslo registratúrneho záznamu: 1339/197/2019

Výrub drevín - Oznámenie o miestnej obhliadke

Vyvesené: 5. 11. 2019

Dátum zvesenia: 21. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť