Obsah

Späť

Výzva - Lesy Slovenskej repupliky, š.p.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. - Odštepný závod Levice:

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Výzva (233.8 kB)

Žiadosť o zverejnenie (692.75 kB)

Vyvesené: 2. 2. 2021

Dátum zvesenia: 4. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť