Obsah

Späť

Zápisnica z 1-ho, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.11.2022

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť