Obsah

Späť

Zápisnica z 10-ho, mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.09.2020

Vyvesené: 22. 9. 2020

Dátum zvesenia: 8. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť