Obsah

Späť

Zápisnica z 12-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2020

Vyvesené: 11. 12. 2020

Dátum zvesenia: 27. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť