Obsah

Späť

Zápisnica z 13-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.04.2021

Vyvesené: 6. 4. 2021

Dátum zvesenia: 22. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť