Obsah

Späť

Zápisnica z 14-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2021

Vyvesené: 30. 6. 2021

Dátum zvesenia: 16. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť