Obsah

Späť

Zápisnica z 18-ho, mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.03.2022

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 9. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť