Obsah

Späť

Zápisnica z 2-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2022

Vyvesené: 16. 12. 2022

Dátum zvesenia: 1. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť