Obsah

Späť

Zápisnica z 3-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27-ho januára 2023

Vyvesené: 27. 1. 2023

Dátum zvesenia: 12. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť