Obsah

Späť

Zápisnica z 5-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27-ho marca 2023

Vyvesené: 28. 3. 2023

Dátum zvesenia: 13. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť