Obsah

Späť

Zápisnica z 6-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15-ho júna 2023

Vyvesené: 16. 6. 2023

Dátum zvesenia: 2. 7. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť