Obsah

Späť

Zápisnica z 9-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.08.2020

Vyvesené: 7. 8. 2020

Dátum zvesenia: 23. 8. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť