Obsah

Späť

Zápisnica zo 16-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.11.2021

Vyvesené: 23. 11. 2021

Dátum zvesenia: 9. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť