Obsah

Späť

Zápisnica zo 17-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.02.2022

Vyvesené: 25. 2. 2022

Dátum zvesenia: 13. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť