Obsah

Späť

Zápisnica zo 19-ho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.06.2022

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť