Obsah

Späť

Zápisnica zo 7-ho zasadnutia OZ, konaného dňa 23.01.2020

Vyvesené: 24. 1. 2020

Dátum zvesenia: 9. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť