Obsah

Verejné obstarávanie

Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

  • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA II. ŠTVRŤROK 2017 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
    7.7.2017

  • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA I. ŠTVRŤROK 2017 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
    7.4.2017

  • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA 4 . ŠTVRŤROK 2016 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
    2.1.2017