Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022.

 

Informácie pre voličov na stiahnutie:

Rozhodnutie o vyhlásení volieb: tu

Informácie o  podmienkach práva voliť a práva byť volený - pre voľby do orgánov samosprávy obcí: tu

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený - pre voľby do orgánov samosprávnych krajov: tu

Ostatné informácie na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

starOZ

ozn.

o.sk

zapisovatel

mail