Obsah

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI NOVÁ VIESKA:

voľby

Uverejnenie výsledkov volieb predsedu a členov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho karaja: stiahnúť tu (209.02 kB)

 


 

HLASOVANIE VOLIČOV S OCHORENÍM COVID-19

V spojených župných a komunálnych voľbách budú môcť hlasovať aj voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 doma do špeciálnej volebnej schránky. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Hlasovanie zabezpečia dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky v úradných hodinách obecného úradu v období od 24. októbra do 28. októbra do 12.00 hod. na telefónnom čísle: 036/75 93 210.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálny spôsob hlasovania, telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme občanov, ktorým v deň volieb bude trvať povinná karanténa z dôvodu ochorenia Covid-19, že sa nemôžu zúčastniť hlasovania v hlasovacích miestnostiach, nakoľko budú zo zoznamov vyčiarknutí na základe oznámenia RÚVZ.


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022.

 

Informácie pre voličov na stiahnutie:

Rozhodnutie o vyhlásení volieb: tu

Informácie o  podmienkach práva voliť a práva byť volený - pre voľby do orgánov samosprávy obcí: tu

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený - pre voľby do orgánov samosprávnych krajov: tu

Ostatné informácie na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

starOZ

ozn.

o.sk

zapisovatel

mail