Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2010

VZNO 2-2010 o výške a príspevku za MŠ a ŠKD

sk_2012-05-30_09-52-19_vzno-2-2010-o-vyske-prispevku-za-ms-a-skd.pdf Stiahnuté: 67x

VZNO 3-2010 rokovací poriadok

sk_2012-05-30_09-53-16_vzno-3-2010-rokovaci-poriadok.pdf Stiahnuté: 64x

VZNO 4-2010 zásady sťažností

sk_2012-05-30_09-54-10_vzno-4-2010-zasady-staznosti.pdf Stiahnuté: 76x

VZNO 5-2010 zhromaždenie obyvateľov

sk_2012-05-30_09-55-09_vzno-5-2010-zhromazdenie-obyvatelov.pdf Stiahnuté: 82x

VZNO 6-2010 o miestnom referende

sk_2012-05-30_09-55-57_vzno-6-2010-o-miestnom-referende.pdf Stiahnuté: 75x

VZNO 7-2010 o poplatku za KO

sk_2012-05-30_09-56-54_vzno-7-2010-o-poplatku-za-ko.pdf Stiahnuté: 70x

Stránka