Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2011

VZNO 1-2011 o zbere a preprave TKO

sk_2012-05-30_09-58-33_vzno-1-2011-o-zbere,-preprave-tko.pdf Stiahnuté: 159x

VZNO 2-2011 o výške a príspevku za MŠ a ŠKD

sk_2012-05-30_09-59-32_vzno-2-2011-o-vyske-prispevku-za-ms-a-skd.pdf Stiahnuté: 148x

VZNO 3-2011 o miestnych daniach a poplatkoch

sk_2012-05-30_10-00-23_vzno-3-2011-o-miestnych-daniach-a-popl.pdf Stiahnuté: 154x

2010

VZNO 1-2010 o zbere a preprave TKO

sk_2012-05-30_09-47-53_vzno-1-2010-o-zbere,-preprave-tko.pdf Stiahnuté: 147x

VZNO 2-2010 o výške a príspevku za MŠ a ŠKD

sk_2012-05-30_09-52-19_vzno-2-2010-o-vyske-prispevku-za-ms-a-skd.pdf Stiahnuté: 144x

VZNO 3-2010 rokovací poriadok

sk_2012-05-30_09-53-16_vzno-3-2010-rokovaci-poriadok.pdf Stiahnuté: 163x

VZNO 4-2010 zásady sťažností

sk_2012-05-30_09-54-10_vzno-4-2010-zasady-staznosti.pdf Stiahnuté: 154x

VZNO 5-2010 zhromaždenie obyvateľov

sk_2012-05-30_09-55-09_vzno-5-2010-zhromazdenie-obyvatelov.pdf Stiahnuté: 164x

VZNO 6-2010 o miestnom referende

sk_2012-05-30_09-55-57_vzno-6-2010-o-miestnom-referende.pdf Stiahnuté: 165x

VZNO 7-2010 o poplatku za KO

sk_2012-05-30_09-56-54_vzno-7-2010-o-poplatku-za-ko.pdf Stiahnuté: 143x

Stránka