Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.06.2020

Rámcová zmluva

31/2020

Neuvedené

OVD - Ovocinárske družstvo

Obec Nová Vieska

19.06.2020

Mandátna zmluva

30/2020

180,00 EUR

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

17.06.2020

Zmluva o dielo

20/2020

6 800,00 EUR

PROSPECT spol. s r.o.

Obec Nová Vieska

15.06.2020

Zmluva o dodávke vody - vinohrady

22/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

03.06.2020

Dodatok k zmluve o posk.verejných služieb

19/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Nová Vieska

02.06.2020

Zmluva o posk. audítorských služieb

29/2020

456,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o., Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - KC

28/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - ZšMš

27/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - PO

26/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - cintorín

25/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - Obecný dom

24/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Zmluva o dodávke vody - Ocú

23/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Poistná zmluva - dodatok č.1

21/2020

Neuvedené

Komunálna poisťoväa a.s.

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Príkazná zmluva

18/2020

150,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.06.2020

Príkazná zmluva

17/2020

150,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Nová Vieska

28.05.2020

Zmluva o Municipálnom úvere

16/2020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

04.05.2020

Kúpna zmluva

15/2020

600,00 EUR

Bohosová Judita

Obec Nová Vieska

26.03.2020

Dohoda o posk.prísp. - chránené pracovisko

14/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

25.03.2020

Dohoda o posk.prísp. - chránené pracovisko

13/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

16.03.2020

Zmluva - dodatok č.3

12/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Nová Vieska

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

10.03.2020

Mandátna zmluva

10/2020

Neuvedené

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

04.03.2020

Zmluva o prevode správy majetku

9/2020

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Nová Vieska

26.02.2020

Dohoda o posk.prísp. na zriadenie chráneného pracoviska

8/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

26.02.2020

Dohoda o posk.prísp. na aktivačnú činnosť

7/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: