Navigácia

Obsah

Materská škola            nap

 

     Maďarské vzdelávacie inštitúcie v našej obci otvorili svoje brány 1-ho septembra 1950. Terajšiu budovu materskej školy odovzdali do užívania v roku 1982. Od roku 2006 na prízemí funguje základná škola.

  Stredobodom nášho pedagogického programu je interaktívna výchova, v ktorej sú zvýraznené rozvojové úlohy zamerané na dieťa, nazerajúc na bohatosť emócií. Výchova v našej škôlke prebieha v príjemnom domáckom prostredí vo veselej nálade, predovšetkým sa zohľadňuje zainteresovanosť detí, ich vhodný duševný rozvoj.

    Naša pedagogicko-výchovná práca sa dôrazne zaoberá s osobným rozvojom detí, jedno z najdôležitejších podmienok dosiahnutia cieľu je úzka a pozitívna spolupráca s rodičmi. Hlavnou aktivitou detí vo vekovej kategórii od 2 do 6 rokov je hra. Pred dovŕšením školského veku detí ich každodenné činnosti rozvíjame tiež pomocou hier.

     Schopnosť správneho vyjadrenia sa, hodnoty mravnosti, vnímavosť detí rozvíjame interaktívnou výchovou. Všestrannú mobilitu rozvíjame rozmanitými vystúpeniami a aktívnym zúčastneným sa na rodinných akciách, školských a obecných podujatiach. Deti v predškolskom veku majú krúžok výtvarného umenia a ľudový tanec, majú možnosť na hudobnú výchovu a učiť sa na fujare.

     Zabezpečujeme celodennú stravu, v školskej kuchyni sa pripravujú jedlá racionálnej výživy,  plná vitamínov a minerálov.

 

Adresa:                       943 42 Nová Vieska 31

Tel. kontakt:                036/75 93 185

Riaditeľka:                  Hajnalka Sáraiová

Učiteľka:                     Helena Szabóová

Prevádzková doba:    pondelok až piatok od 7:00 do 16:00

123

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii, alebo na sociálnej sieti:

https://www.facebook.com/ovoda.napsugar.75

 

Fotogaléria

Deň detí 2011 1. 6. 2011

Maškarný ples 28. 2. 2011

Deň detí 1. 6. 2010

Výlet 10. 5. 2010

Zo života MŠ 19. 2. 2010

Maškarný ples 29. 1. 2010