Navigácia

Obsah

 

        V našej obci funguje poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Nová Vieska  od 1. júla 2016.  Od 1.januára 2019 služba sa realizuje pomocou programu:

 

opatrovateľstvo

             Zriadenie tejto služby sa uskutočnilo pomocou Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

              Pre účel poskytovania služby  obec zamestnáva 4 opatrovateľky, službu využívajú  seniori resp. zdravotne postihnutí občania obce.

       Opatrovateľskú službu vykonávajú v domácom prostredí prijímateľa (terénne sociálne služby). Sociálne služby slúžia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

     Rozsah vykonávania sociálnej služby sa určuje na základe sociálneho posudku jednotlivca.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby si môžete stiahnuť tu.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami treba doručiť Obce Nová Vieska.

 

    V rámci sociálnych služieb obec ponúka pre odkázaných aj donášku obedov. Obedy sa pripravujú okrem letných prázdnin v Školskej kuchyni pri MŠ a ZŠ Nová Vieska.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o donášku obedov si môžete stiahnuť tu.