Navigácia

Obsah


2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva č. 27/2016 - Dohoda o poskytnutí príspevku na po... - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny... 29.11.2016
Zmluva č. 28/2016 - Dohoda o poskytnutí príspevku na či... - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny... 29.11.2016
Zmluva č. 26/2016 - Predmetom zmluvy je predaj a kúpa n... - Ing. Szilárd Simon 20.09.2016
Zmluva č. 21/2016 - Predmetom zmluvy je darovanie nehnu... - Štefan Farkas 25.07.2016
Zmluva č. 23/2016 - Predmetom zmluvy je darovanie nehnu... - Georgína Dojčanová 25.07.2016
Zmluva č. 19/2016 - Dodatočk č. 11 k Zmluve o zriadení ... - 20.07.2016
Zmluva č. 20/2016 - Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 21a/2... - Brantner Nové Zámky s.r.o. 20.07.2016
Zmluva č. 24/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podp... - Úrad vlády SR 18.07.2016
Zmluva č. 18/2016 - Zmluva o poskytovaní auditorských s... - RIGHTAUDIT s.r.o. 12.07.2016
Zmluva č. 25/2016 - Zmluva o poskytovaní audítorských s... - Rightaudit s.r.o. 12.07.2016
Zmluva č. 17/2016 - Zmluvy o poskytovaní sociálnej služ... - Klienti opatrovateľskej služby 28.06.2016
Zmluva č. 22/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vyko... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 27.05.2016
Zmluva č. 16/2016 - dohoda o zabezpečení podmienok vyko... - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny... 27.04.2016
Zmluva č. 15/2016 - dohoda o poskytnutí príspevku na zr... - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny... 25.04.2016
Zmluva č. 14/2016 - Predmetom je záväzok poskytovateľa ... - Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.04.2016
Zmluva č. 13/2016 - Zber a preprava odpadov za účelom i... - DLS-oil s.r.o. 06.04.2016
Zmluva č. 12/2016 - Program hospodárskeho a sociálneho ... - Okresný úrad 01.04.2016
Zmluva č. 11/2016 - súhlas na výrub 1 ks višne obyčajne... - Obec Gbelce 18.03.2016
Zmluva č. 6/2016 - Predmetom zmluvy je predaj a kúpa n... - Ing. Szilárd Simon 10.03.2016
Zmluva č. 4/2016 - Záväzok poskytovateľa voči objednáv... - Prounion, a. s. 26.02.2016
Zmluva č. 7/2016 - dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. ... - MADE spol. s r. o. 26.02.2016
Zmluva č. 5/2016 - dohoda o zabezpečení podmienok vyko... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 24.02.2016
Zmluva č. 10/2016 - Darovanie použitých kníh - Univerzita J. Selyeho 23.02.2016
Zmluva č. 8/2016 - úprava zmluvných podmienok - Ministerstvo práce, sociálnych vecí... 17.02.2016
Zmluva č. 9/2016 - Výstavba športoviska v obci Nová Vi... - SportReal Nitra s.r.o. 12.02.2016
Zmluva č. 2/2016 - Dohoda o vykonávanie aktivačnej čin... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 27.01.2016
Zmluva č. 3/2016 - Dohoda o poskytnutí finančného prís... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 27.01.2016
Zmluva č. 1/2016 - Spracovanie verejného obstarávania - B&J FINANCE, s.r.o. 21.01.2016
Zmluva č. 41/2015 - Nájomná zmluva - Absolon, s.r.o. 01.01.2016
Zmluva č. 15/2015 - Poskytnutie poradenstva - TRIUS FINANCE, s. r. o. 03.07.2015