Obsah

2017
  • Kamoncza Péter (vo veku 40 rokov)
  • Mezeiová Irena (vo veku76 rokov)
  • Bernáthová Zuzana (vo veku 86 rokov)
  • Čerfeľová Helena (vo veku 81 rokov)
  • Udvardiová Jolana (vo veku 76 rokov)

 

2016
  • Mészárosová Alžbeta (vo veku 95 rokov)
  • Kurbelová Žofia (vo veku 75 veku rokov)
  • Dobai Ondrej (vo veku 73 rokov)
  • Vargová Mária (vo veku 86 rokov)
  • Kugyelás Jozef (vo veku 72 rokov)