Obsah

03.05.2019

Vyhlásenie Okr.riaditeľstva hasičského a záchr. zboru

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Detail

24.04.2019

BEH OBCE A MAJÁLES

Každého srdečne očakávame!

Detail

26.03.2019

Oznam Okresného úradu

Oznam Okresného úradu - lesný a pozemkový odbor

Detail

11.03.2019

Oznam: spoločné jarné upratovanie obce Nová Vieska

Potrebujeme každú pracovitú ruku!

Detail

27.02.2019

Kalendár podujatí v Novej Vieske na rok 2019 (predbežný)

Kalendár podujatí v Novej Vieske na rok 2019 (predbežný)

Detail